Stichting de Sjoelplaats

Naam: Stichting de Sjoelplaats
Fiscaal nummer: 8561.28.636
Bankrekening: NL45 INGB 0007 2818 73

Het bestuur van Stichting de Sjoelplaats bestaat uit:

 • Voorzitter: Peter Huth
 • Secretaris: Rob Visser
 • Penningmeester: Ramond Dirks

Contactgegevens:

E-mail: info@sjoelplaats.nl
Telefoon: 06-10366763


De stichting heeft vanuit het christelijk geloof en levensbeschouwing ten doel het christelijk geloof door woord en daad op een relevante en creatieve wijze uit te stralen in Brunssum en omgeving. Het wil een veilige plek bieden waar mensen elkaar ontmoeten, waar mensen gestimuleerd worden in hun sociale, emotionele en religieuze ontwikkeling en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van de inwoners van Brunssum en omgeving, ongeacht geslacht, ras, kleur, geloof, opleiding of anderszins.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Privacyverklaring van Stichting de Sjoelplaats.


De doelstelling wordt in 2023-2025 gerealiseerd door:

 • Te bouwen aan een kernteam
 • Vieringen in restaurant ‘Biej de Tant’ in Schinveld en in de Sjoelkelder
 • Verschillende cursussen, waaronder de Alpha-cursus en vervolgcursussen
 • Stiltewandelingen
 • Thema- en filmavonden
 • Prayer-time
 • Het verlenen van pastorale zorg
 • Vrijwilligerswerk bij Pergamijn
 • Het opzetten van een tweedehandskleding-markt
 • Op grond van opgedane ervaringen analyseren waaraan mensen behoefte hebben en van hieruit nieuwe activiteiten ontwikkelen/aanbieden

Verslag activiteiten 2022

Begin 2022 was niet makkelijk omdat de derde lockdown door corona een feit was. Weer konden verschillende activiteiten niet doorgaan en ook bij de Sjoelplaats ‘was de rek eruit’. Maar wat was het een opluchting toen we weer bij elkaar mochten komen en verder konden bouwen aan de Sjoelplaats, want een kleine geloofsgemeenschap was aan het ontstaan. Dat bleek doordat we zijn begonnen met het vieren van het avondmaal en een mooie doopviering mochten beleven. Door middel van vieringen, cursussen en prayer-time wordt de onderlinge band verstevigd en geloofsgroei gestimuleerd.

Vanuit de doopviering hebben we contact gekregen met Stichting Pergamijn en iedere week gaan we vanuit de Sjoelplaats naar een tweetal mensen toe. Met kerst mochten we zelfs de woonkamer gebruiken en voor deze mensen een mooie kerstviering houden. Het was een groot succes.

De vieringen bij Biej de Tant verlopen goed en steeds weer mochten we nieuwe mensen verwelkomen. Ook is een nieuw groepje ontstaan van jong volwassen vrouwen. We komen in huiselijke kring bij elkaar en bespreken vragen die zij hebben of waar ze tegenaan lopen in hun leven.

Een onderdeel dat meer op de achtergrond plaatsvindt is de pastorale zorg. Het leven is voor veel mensen niet makkelijk en een luisterend oor des te belangrijker. Samen bidden, samen zoeken, samen troost vinden bij de God die in deze levensstormen dichtbij wil zijn.


De wijze waarop de stichting fondsen verwerft, is door:

 • Giften, collecten, donaties
 • Erfstellingen en legaten

De penningmeester beheert het vermogen van de stichting op grond van een door het bestuur vastgestelde jaarbegroting. Het verkregen inkomen wordt  besteed (geldelijke vergoedingen) aan:

 • Huurlasten voor organiseren bijeenkomsten
 • Sprekersvergoedingen
 • Pastoraal werker
 • Verzorgen cursussen
 • Organiseren van bijeenkomsten (vieringen, bezinningsavonden)
 • Kantoor- en secretariaatskosten

Het aanwezige vermogen wordt aangehouden op de betaalrekeningen en spaarrekeningen van de ING bank in Nederland.

Het bestuur ontvangt alleen onkostenvergoeding voor het adequaat uitvoeren van de activiteiten.

Stichting de Sjoelplaats Jaarrekening 2019

Stichting de Sjoelplaats Jaarrekening 2020

Standaard publicatieplicht ANBI 2021

Standaard publicatieplicht ANBI 2022