Privacyverklaring Stichting de Sjoelplaats

Om haar achterban op een goede manier van dienst te kunnen zijn verwerkt Stichting de Sjoelplaats persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Stichting de Sjoelplaats gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij treffen alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen en redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw gegevens te beschermen. Persoonsgegeven worden tot maximaal 2 jaar bewaard na het laatste functionele gebruik.

Algemeen

Stichting de Sjoelplaats verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of met toestemming van de betrokken persoon. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Beveiliging

Stichting de Sjoelplaats neemt adequate maatregelen om te zorgen dat deze beveiliging op orde is en hanteert actuele gedragscodes voor de behandeling van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in het algemeen alleen schriftelijk bewaard. Daarnaast zijn specifieke gegevens alleen met toestemming toegankelijk via de website www.sjoelplaats.nl.

Uw verbinding voor het ophalen van site inhoud is beveiligd via SSL certificaat.

Inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@sjoelplaats.nl of bellen naar 06-10366763. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk realiseren.

Website

Wij plaatsen geen coockies en analyseren geen gebruikersgegevens. Ook hebben wij geen toepassingen van derden geintegreerd die uw gebruikersgegevens bijhouden. Voor vragen en opmerkingen over ons gebruik van persoonsgegevens kunt u mailen naar info@sjoelplaats.nl.