Bemoedigen doet goed!

Tijdens de lockdown van de coranacrisis werd begonnen met het schrijven van dagelijkse bemoedigingen. Het leven stond op de kop en velen kregen plotseling met verdriet, ziekte en financiële moeilijkheden te maken. Dertig van deze bemoedigingen zijn gebundeld in het boekje ‘Bemoedigen doet goed!’ Mocht je graag een gratis boekje willen ontvangen, dan neem rustig contact op via deze website.

Op deze pagina worden nieuwe bemoedigingen toegevoegd, want het leven is niet altijd makkelijk. Het is belangrijk elkaar te ondersteunen, te sterken en te wijzen op Jezus Christus die in elke omstandigheid bij je wil zijn.


De Heer is mijn Herder

In de miniserie ‘War and Remembrance’ speelt de Britse acteur John Gielgud een Joodse professor die naar de gastkamer wordt gebracht in de tweede Wereld Oorlog. Deze Joodse professor zegt in zijn hachelijke situatie Psalm 23 op:

De HEER is mijn herder
Het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in groene weiden
En voert mij naar vredig water
Hij geeft mij nieuwe kracht
En leidt mij langs veilige paden
Tot eer van zijn naam
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik vrees geen gevaar want U bent bij mij
Uw stok en uw staf, zij geven mij moed
U nodigt mij aan tafel
Voor het oog van de vijand
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over
Geluk en genade volgen mij
Alle dagen van mijn leven
Ik verblijf in het huis van de HEER
Tot in lengte van dagen

Waarom is Psalm 23 zo’n belangrijke en bekende psalm? Eén van de redenen is dat vele emoties van het dagelijkse leven hierin naar voren komen. Onze levens zijn gevuld met angst, zorgen, stress, ontmoediging, verwarring, eenzaamheid, gevaar, zwakheid, leegheid enz. Kijk naar hoe deze psalm tegemoet komt aan onze verlangens:

Het verlangen naar rust: Hij laat mij rusten in groene weiden
Het verlangen naar vrede: Hij voert mij naar vredig water
Het verlangen naar bemoediging: Hij geeft mij nieuwe kracht
Het verlangen naar advies: Hij leidt mij langs veilige paden
Het verlangen naar een metgezel: Hij is bij mij
Het verlangen naar troost: Zijn stok en staf geven mij moed
Het verlangen naar bescherming: Hij nodigt mij aan tafel
Het verlangen naar basisbehoeften: mijn beker bloeit over
Het verlangen naar Gods aanwezigheid: geluk en genade volgen mij
Het verlangen naar veiligheid: ik verblijf in het huis van de HEER

Met andere woorden: de HEER is inderdaad een goede Herder die zijn schapen in iedere situatie wil helpen!

Vraag:

Wat heeft deze psalm jou te zeggen?

Gebed:

Heer Jezus, U bent een goede Herder die weet waar ik naar verlang. Ik heb altijd geprobeerd om op mijn eigen manieren hieraan tegemoet te komen, maar het heeft mijn leegte niet gevuld. Nu weet ik dat U mij wilt helpen; dank U wel daarvoor.

Amen


Kijk je voor of achteruit?

Het leven kent mooie momenten vol van vreugde en geluk. Het leven kent ook pijnlijke momenten vol van verdriet en teleurstelling en dit kan ons zo in beslag nemen dat we vanuit het verleden vandaag leven. De apostel Paulus wil ons helpen om de juiste focus te hebben. Hij zegt:

“Eén ding doe ik: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.”

(Filippenzen 3:13-14)

In deze Bijbelverzen komen veel werkwoorden voor: doen, vergeten, richten op en gaan. Het is dus nodig actief aan de slag te gaan. Paulus maakt duidelijk dat zijn focus niet ligt bij zijn verleden, maar hij kijkt vooruit naar de toekomst. Zijn verleden is voorbij; daar kan hij niets meer aan veranderen. Paulus weet dat zijn verleden niet fraai is geweest: zo heeft hij bijvoorbeeld toegestemd dat Stefanus (de eerste martelaar van Jezus Christus) gestenigd zou worden. Daar was Paulus niet trots op, maar hij kiest ervoor niet in schuld en moedeloosheid te blijven hangen. Hij richt zich op de toekomst daar waar hij God zal ontmoeten en die hem zal belonen voor het vele en zware missionaire werk dat Paulus na zijn bekering heeft gedaan.

Leven vanuit datgene wat je hebt meegemaakt, kan je leven vandaag de dag moeilijk maken. Misschien heb je verkeerde keuzes gemaakt en heb je daar spijt van. Het kan zijn dat iemand anders je zo’n pijn heeft gedaan dat je bitter bent geworden. De manier waarop je leven is gelopen, is zo anders dan je had gehoopt, waardoor je teleurgesteld bent. Dan is het nodig net als Paulus om te keren en je verleden te gaan verwerken. Niet langer in de achteruitkijkspiegel kijken, maar vooruit naar de toekomst. Daar vind je hoop en daar vind je de Heer Jezus die samen met jou wil bouwen aan je toekomst.

Vraag:

In hoeverre leef jij vanuit je verleden?

Gebed:

Liefdevolle God en Vader, help mij mijn verleden te verwerken. U kent mijn pijn, mijn fouten en mijn teleurstellingen. U geeft mij hoop en kracht voor vandaag en morgen. Daar wil ik mij aan vasthouden. Dank U wel.

Amen


Gods aanwezigheid

Stress, spanning, onrust, onzekerheid. Wat is een bevestiging in zo’n situatie dan waardevol. De bevestiging dat je de juiste keuze hebt gemaakt, De bevestiging dat het goed ging, De bevestiging dat je er niet alleen voor staat. Iedereen heeft hulp nodig, ook al vind je het moeilijk dit toe te geven. Van binnen voel je je bang. Wil je eigenlijk opgeven. Dit is zó anders dan dat je had gehoopt en gedacht. Je voelt je vergeten en verlaten. Je bent op. Moe. Je bent aan het einde van je latijn…

Dat is de situatie waarin Mozes zicht bevindt en God zegt tegen Hem:

“De HEER antwoordde: ‘Moet Ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’”

(Exodus 33:14)

Mozes had de taak om het volk Israël uit de slavernij van Egypte te leiden en te brengen naar het beloofde land. Het was een moeilijke taak met veel tegenslagen: er moest strijd geleverd worden en er was regelmatig ontevredenheid en ondankbaarheid onder het volk. Mozes werd moe en moedeloos; hij zag het niet meer met hen zitten en vertelde God eerlijk hoe hij zich voelde.

God begrijpt Mozes. God verzekert Mozes dat Hij met hem meegaat. Hij staat er niet alleen voor. Hij hoeft de strijd niet alleen te voeren. Hij wil Mozes rust geven. Dat zal Mozes als muziek in de oren geklonken hebben! Rust.

De rust die hier bedoeld wordt betekent niet op vakantie gaan of je verantwoordelijkheid verzaken of stoppen met werken. Het is een rust te midden van de strijd. De geruststelling dat je weet dat jij gedaan hebt wat je moet doen en dat je vervolgens de situatie in Gods handen kunt leggen. Dat geeft ontspannenheid in je lichaam, het laat je genieten van wat moois en de onrust in je binnenste wordt verdreven. Dat is wat God aan je belooft als we ons in Zijn aanwezigheid bevinden.

Vraag:

Wanneer heb jij voor het laatst eerlijk aan God verteld hoe jij je voelde en wat je dacht?

Gebed:

Heer Jezus, wat fijn dat U weet hoe ik mij voel en wat ik denk. U staat klaar om mij te helpen in deze moeilijke situatie en om mij Uw rust te geven in de omstandigheden. Die heb ik zo hard nodig. Dank U.

Amen


God is bij je

Het aantal besmettingen stijgt gigantisch, de ziekenhuizen liggen behoorlijk vol en wij krijgen te maken met allerlei restricties van de overheid: het is een vreemde tijd waarin we leven. De moed kan ons in de schoenen zakken door datgene wat we horen en zien. Daarnaast kan je persoonlijke situatie dusdanig zijn dat die lijkt op een berg die je onmogelijk in je eentje kunt beklimmen. Waar moet je beginnen? Waar haal je de kracht vandaan? Je voelt je zwak, klein, beperkt en tekortschieten. Dan is het belangrijk te beseffen dat je er niet alleen voor staat: God wil bij je zijn.

Steeds weer wordt dit in de Bijbel bevestigd. God zegt:

“Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.”

(Jozua 1:9)

God wil bij gewone mensen zijn zoals jij en ik. Hoewel…, zo gewoon ben je niet, want jij bent uniek en speciaal! Speciaal heeft niets te maken met hoe je eruitziet, wat je allemaal presteert of hoe slim je bent. Speciaal heeft te maken met het feit dat de Schepper van het universum jou heeft geschapen als een uniek individu. Dezelfde God die de zonsopkomst schildert, is dezelfde God die jou heeft gemaakt. En díe God wil je bijstaan. Dat betekent dat je belangrijk bent en dat je samen met Hem over de heuvels en door de dalen van het leven kunt gaan.

Bergen kunnen voor ons liggen en het voelt soms onmogelijk om deze in eigen kracht te bedwingen. Geef toe dat je Gods aanwezigheid nodig hebt. Hij is genoeg. Houd de gedachte verre van je dat God ver weg is en toch niets doet. Het is niet waar, want Hij wil bij je zijn, nu op dit moment als je dit leest. Eigen die waarheid je toe en ga samen met Hem de uitdagingen en de moeilijkheden in je leven tegemoet.

Luister naar het lied: You raise me up https://youtu.be/13_nXuJ6dX8

(Nederlandse ondertiteling: https://youtu.be/hS9yvRut6PQ )

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, ik heb U nodig, want U weet waar ik mee worstel… Help mij hierdoor heen en dank U wel dat U bij mij bent.

Amen


Schipbreuk

Bertha Boulard was een passagier van de meest bekende boot ooit: de Titanic. Ze herinnert zich de mooie cabines, de prachtige meubels, de overvloedige maaltijden, het dansen en de uitbundige luxe. Totdat…, totdat het noodlot toesloeg. Zij sliep en dacht dat ze in een hevige storm terechtgekomen was. Plotseling viel het licht uit en kwamen matrozen reddingsvesten uitdelen. Dankbaar nam zij die aan. Niet iedereen deed dat: in de cabine naast haar waren passagiers die dachten dat het schip het wel zou redden. Zij maakten de foute keuze. Bertha kwam door het ijzige water veilig aan land aan, omdat ze naar de matrozen geluisterd had.

Op dezelfde manier kunnen wij ook in ons leven schipbreuk leiden. We kunnen ten onder gaan door golven van schuld en wanhoop. We verliezen onszelf in hard werken en blijven met een leeg gevoel achter. We schamen ons voor een misstap. We kiezen onze eigen weg en lopen vast. We balen dat we weer de fout zijn ingegaan. We zien geen uitweg meer. We laten ons door angst domineren. We zijn verslaafd. We raken verstrikt door de leugens waarin we leven. We zitten door wanbeheer financieel aan de grond.

Hoe je situatie ook is. Wat je ook op je kerfstok hebt, God biedt jou een reddingsvest aan! Dat reddingsvest is Jezus Christus, want Hij is naar het kruis van Golgotha gegaan. Daar heeft Hij de dood en satan verslagen. Daar is vergeving mogelijk, waardoor Hij je veilig naar de overkant kan brengen.

“Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.”

(Romeinen 3:23-24)

Neem jij het reddingsvest aan? Of ploeter jij in eigen kracht verder, totdat je tot de ontdekking komt dat het te laat is… Jezus Christus wil je Redder en Verlosser zijn. Hij wil je brengen in de nabijheid van God en je veilig naar de hemelse overkant brengen. Het is aan jou om dit reddingsvest aan te doen.


Op reis

Zit jouw vakantie er ook weer op? Of heb je nog plannen voor het najaar? Dat hoeven geen grote of verre reizen te zijn, maar ook een weekendje weg of een gezellig dagje uit kunnen al zó goed doen!

In de Bijbel vinden we veel ‘reisverhalen’. Denk bijvoorbeeld aan het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte veertig jaar lang door de woestijn zwierf om uiteindelijk aan te komen in het beloofde land. Ook de Heer Jezus reisde met Zijn leerlingen een aantal jaren te voet door het land Israël. De bekendste reiziger uit de Bijbel is Paulus. Hij reisde naar verre landen om het evangelie te verkondigen. En dat in een tijd dat er geen auto’s, trienen en vliegtuigen waren… Deze reizigers hadden één belangrijk ding gemeenschappelijk: zij lieten zich leiden door Gods woord en Geest.

Terug naar 2021. Wij kunnen ons leven vergelijken met een reis. We maken plannen en stippelen de route uit, maar we krijgen te maken met wegomleggingen, obstakels en wegafsluitingen. Dat zijn de momenten in ons leven waar we geen invloed op hebben en die we vooraf niet kunnen regelen. Het drukt ons met de neus op de feiten dat we niet alles kunnen bepalen in ons leven en dat we de controle kunnen verliezen.

Als het plannen van ons eigen leven niet mogelijk is, dan doemt de vraag op: door wie of wat laat jij je in dit leven leiden? Is dat door de waan van de dag of door datgene wat de mensen zeggen of vinden? Is dat op grond van je gevoel of juist door de kennis die je hebt opgedaan? Er bestaat ook een andere mogelijkheid, die voor stabiliteit en verkwikking zorgt:

“De Heer zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig.”

(Jesaja 58:11)

Elke dag wil God je leiden. Elke dag gaat Hij met je mee op pad. Elke dag is Hij weer van de partij. Ook als je leven dor is, dan is Hij er om jou te verkwikken. Ook als je door je omstandigheden verzwakt bent, dan is Hij er om je te sterken en te bekrachtigen.

Mag deze God jouw Leidsman zijn?


Jij maakt het verschil

“Jij maakt het verschil vandaag en alle dagen erna, omdat het oog van de Eeuwige God op je rust.”

Kan ik iets voor deze wereld betekenen? Maakt mijn aanwezigheid wat uit? Het zijn zomaar vragen die je bezig kunnen houden. Je beseft dat je één van die miljarden mensen bent op deze wereld. Soms krijg je het gevoel alsof het helemaal niks uitmaakt wat je doet of wat je zegt. Je valt niet op en vraagt je af wat jouw leven nog voor zin heeft. Je voelt je verloren en nutteloos…

Maar dan is het belangrijk te luisteren naar wat Jezus Christus zegt: het maakt wel uit! Het is een leugen dat je niet belangrijk bent en dat je er niet toe doet. Het is een leugen die we zomaar voor waar kunnen aannemen… Jezus zegt:

“Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.”

(Lucas 12:6-7)

Jij doet ertoe! Als God al betrokken is bij een paar musjes die nauwelijks wat kosten, dan is Hij zeker betrokken bij jou! Hij heeft zelfs de haren van je hoofd geteld. Dezelfde God die de bergen, oceanen en het heelal geschapen heeft, beseft dat deze wereld niet compleet is zonder jou. Hij heeft je geschapen en jij bent belangrijk voor Hem. Hij wil niet dat je onder de maat leeft, maar dat je leeft vanuit datgene wat God voor je in petto heeft. Dán maakt het zeker wat uit wat je doet – al is het misschien in jouw ogen nog zo klein – het kan een grote impact hebben op het leven van een ander! Besef; jij bent belangrijk, want je kunt een groot verschil maken!


Op trektocht

Op vakantie gaan betekent voor mij: wandelen in een prachtige natuur. Het is dan de bedoeling één of meerdere trektochten te maken. Dat betekent enerzijds genieten van ongekende natuur en anderzijds met een zware rugzak vooruitkomen. Tijdens een trektocht wordt  al snel duidelijk dat alles wat je meeneemt, je ook moet dragen. Iedere gram telt…

Dit is ook herkenbaar in ons dagelijkse leven. Veel te vaak gaan we onder een veel te zware rugzak gebukt en sjokken in eigen kracht vooruit in plaats van onze lasten aan Jezus Christus te geven:

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

(1 Petrus 5:7)

God zegt: geef Mij je financiële zorgen, je spijt van slechte keuzes, je gemiste kansen op het werk, je gezondheidsproblemen, je angsten, datgene waarvoor je je schaamt en je teleurstellingen in de liefde. Geef al deze bagage aan mij!

God ziet graag dat we met een ‘lichte’ bepakking reizen. Bij het inpakken van een rugzak voor een trektocht zorgt alles wat je eruit laat voor meer ruimte. Zo wil God meer ruimte voor Zichzelf in jouw leven. Dat is een mooie ruil: jij geeft je lasten aan God en Hij geeft vervolgens Zichzelf. Jouw duisternis voor Zijn licht. Jouw stress voor Zijn vrede. Jouw boosheid voor Zijn vreugde. Jouw spijt voor Zijn vrijheid. En apart: hoe meer je van Hem draagt, hoe lichter je reist!

Vraag:

Welke dingen heb jij ingepakt in jouw rugzak die te zwaar voor je zijn?

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil niet langer rondlopen met die zware rugzak van mij. Ik leg mijn zorgen neer U neer, zoals… Help mij op U te vertrouwen en dank U wel dat U mij ondersteunt en kracht geeft.

Amen


Kun jij je ook zo druk maken?

Wat kunnen we ons toch druk maken over veel dingen! Dat heeft niet alleen betrekking op de écht belangrijke dingen van het leven, maar als ook over allerlei onbenulligheden. De gevolgen zijn: irritaties, frustratie, stress en slechte zin. Op zo’n moment is de wijze uitspraak van de apostel Paulus behulpzaam:

“Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

(1 Timotheüs 6:7-8)

Heb jij voedsel? Heb jij kleding? Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met ‘kleding’ betekent ook ‘bedekking’ en kan ook toegepast worden met ‘een dak boven het hoofd hebben’. Heb jij een dak boven je hoofd? Als je al die vragen met ‘ja’ kunt antwoorden dan geeft Paulus de tip: ben daar tevreden mee!

Dit druist regelrecht in tegen de consumptiemaatschappij waarin wij leven. Steeds opnieuw maken de reclames ons duidelijk dat het mooier, grootser, beter en sneller kan. Aan de ene kant is het verleidelijk hierin mee te gaan, aan de andere kant kunnen gevoelens van ontevredenheid de kop op steken, omdat je de mogelijkheden niet hebt hieraan mee te doen.

De apostel Paulus zet ons met beide benen op de grond: je hebt niets in deze wereld meegebracht en je kunt ook niets meenemen. Zo is dat, dus wees tevreden! Ook dit heeft allerlei gevolgen: rust, vreugde, genieten, ontspannen, acceptatie en gezondheid. Het leven is dan goed zoals het is.

Vraag:

In hoeverre ben jij tevreden met je leven?

Gebed:

Heer Jezus, ik wil U danken voor voedsel, kleding en een huis om in te wonen. Dat is niet vanzelfsprekend. Help mij tevreden te zijn en te genieten van alles wat ik heb.

Amen


Een onverwachte gast…

Samen eten en drinken versterkt de onderlinge verbondenheid. Het is gezellig, je leert elkaar beter kennen en er wordt gelachen. Tegelijkertijd staat nog Iemand op de deur te kloppen om binnengelaten te worden:

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.”

(Openbaring 3:20)

Jezus staat voor de deur en klopt aan. Met andere woorden: Hij staat buiten. Hij doet niet mee en het lijkt erop dat Hij ook geen uitnodiging gekregen heeft.

Misschien heb je weleens meegemaakt dat je aanbelde bij iemand, maar er wordt niet opengedaan, terwijl je weet dat degene thuis. Met een vervelend gevoel ga je naar huis terug.

Jezus klopt ook aan. Laat je Hem kloppen terwijl je Zijn stem hoort? Ga jij de deur voor Hem opendoen en heet je Hem hartelijk welkom? Hoe kan het toch dat je misschien twijfelt? Een paar gedachten die naar boven kunnen komen zijn: wat zal mijn familie zeggen als ik Jezus binnenlaat in mijn leven? Of: als ik de deur opendoe voor Hem dan zal de feestvreugde ver te zoeken zijn…, terwijl Jezus op heel wat feestjes te vinden was waar rijkelijk werd gedanst, gegeten en gedronken. Of: als Hij de rotzooi in mijn huis ziet, dan schaam ik mij voor Hem.

Jezus staat ook bij jou aan de deur te kloppen en Hij wil graag bij je binnenkomen en samen met je eten. Hij met jou en jij met Hem. Wat een oneindige rijkdom laat jij aan je voorbijgaan als je Hem buiten laat staan!

Vraag:

Doe jij de deur voor Jezus Christus open? Waarom wel/niet?

Gebed:

Heer Jezus, U bent in mij geïnteresseerd en wil graag met mij eten. Ik doe de deur van mijn leven voor U open. Ik geloof in U en wil graag in verbondenheid met U leven. Iedere dag weer.

Amen


Mopperen of vertrouwen?

In de Bijbel wordt met name melk, water en wijn gedronken. Drinken is voor het lichaam belangrijk en onontbeerlijk. Het drinken van één van deze dranken, liet onderlinge verbondenheid en gastvrijheid zien. Toen de Israëlieten, na de bevrijding uit Egypte, in de woestijn terechtkwamen, was drinken een probleem. Lees maar:

“Drie dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het: vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. Mozes riep de HEER aan en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet.”

(Exodus 15:22-25)

Op wonderlijke wijze had God de Israëlieten uit de slavernij van Egypte bevrijd. Ze gaan door de Schelfzee en reizen vervolgens drie dagen in de woestijn. Nergens is water. Uitgedroogd komen ze aan bij Mara, maar wat een teleurstelling: het water is niet te drinken. Het is bitter.

Hier staan de Israëlieten voor een geloofsbeproeving. Hoe gaan ze reageren? Vertrouwen ze op God of worden ze zelf bitter? Het laatste gebeurt, ze mopperen en gaan behoorlijk klagen. Mozes, hun leider, moet het vervolgens behoorlijk ontgelden.

Ook jouw geloof kan op de proef gesteld worden. Je krijgt te maken met teleurstellingen, met tegenslag, met uitzichtloosheid. Dit had je niet verwacht en hoe reageer jij dan? Lijk jij dan op de Israëlieten die gaan klagen en boos worden? Of: kies jij net als Mozes ervoor op God te vertrouwen?

In deze situatie staat Mozes er alleen voor, ook hij heeft dorst! Mozes gaat bidden. Mozes legt zijn nood bij God neer. Mozes blijft op God vertrouwen ook in de moeilijkheden en dát zorgt voor de oplossing. De HEER wijst hem op een stuk hout. Hieraan wordt Goddelijke kracht verleend en maakt het bittere water zoet.

Vraag:

Hoe reageer jij als je geloof door de omstandigheden onder druk komt te staan?

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, het gaat soms vanzelf om te klagen en te mopperen als het tegenzit. Help mij meer op Mozes te gaan lijken, die op U blijft vertrouwen en daardoor ook wonderen meemaakt.

Amen


Proef Gods goedheid!

Voor het goed proeven van eten en drinken is tijd nodig. Regelmatig eten we zonder daadwerkelijk te genieten van de verschillende smaken die op ons bordje eten. Gedachtenloos eten we het op…

In de Psalmen staat:

“Proef en geniet de goedheid van de HEER

Gelukkig de mens die bij Hem schuilt”

(Psalm 34:9)

In deze Psalm beschrijft David een benarde situatie waarin hij terecht gekomen is. David is hieruit bevrijd en hij prijst God hiervoor. Daarom roept hij zijn lezers op om de goedheid van God te proeven en te genieten. Proeven en genieten kost tijd, dat is iets anders dan eraan voorbijrennen of snel een boterham eten. Als David terugkijkt op zijn leven dan smaakt zijn leven aan de oppervlakte misschien bitter, maar als hij goed proeft, proeft hij Gods goedheid door de moeilijke tijden heen.

Maar, kun je de goedheid van de Heer wel proeven? David is ervan overtuigd. Hij heeft de smaak te pakken. God liet hem niet in de steek toen hij bang was en hij proefde Gods goedheid doordat God naar hem luisterde, hem antwoordde en bevrijdde. David is duidelijk: proef Gods goedheid. Misschien eerst heel voorzichtig. Net zoals je bij het proeven van wijn eerst een klein slokje neemt. Schuil bij God, hoe angstig, gebrekkig of moeilijk de situatie ook is, want dan zul je Gods goedheid ook proeven. Hap voor hap. Ja, ook jij kan dan de smaak te pakken krijgen!

Vraag:

Wanneer heb jij voor het laatst Gods goedheid geproefd?

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, U bent goed! Dat geloof ik. Het leven is niet altijd zoals ik dat wil, maar ook dan mag ik van Uw goedheid proeven die mij moed en kracht geeft, iedere dag weer.

Amen


Is dít het nu?

Dit is een vraag die je je vertwijfeld kunt afvragen. Het leven kan zo anders zijn, dan jij je had voorgesteld toen je vijftien was. Wat is na al die teleurstellingen en pijn nu de zin en doel van het leven? Jezus zegt:

“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”

Brood was zo’n tweeduizend jaar geleden belangrijker dan nu. Als Jezus met Zijn leerlingen aanlag om te eten, gebruikten ze brood om in hun eten te dippen. Iedere maaltijd werd met brood gegeten. Als je geen brood had, dan was je arm. Maar een mens leeft niet van brood alleen…, maar heeft ook figuurlijk brood nodig, brood voor je ziel. Heel wat Nederlanders zijn op zoek naar zingeving. De ‘traditionele zingevers’ kunnen de leegte van binnen niet verzadigen. Zo zijn mensen druk bezig met relaties, maar één op de drie huwelijken strandt. Een andere sterke trend is geld verdienen en carrière maken. Maar velen zijn onder de stress en druk bezweken. Ontdekt wordt dat het zo niet langer kan. Lusteloosheid, verveling, moedeloosheid en zelfs wanhoop steken de kop op. Het lukt ons niet op deze manieren tot onze bestemming te komen en het leven als zinvol te ervaren.

Zou het kunnen dat jij diep van binnen verlangt te eten met Jezus en te luisteren naar wat Hij tot je te zeggen heeft? Zodat Hij je lege ziel kan vullen met Zijn levende brood? Zodat je gaat begrijpen en ontdekken waarom jouw leven zinvol is en dat jouw leven een doel heeft? De woorden van God, die in de Bijbel staan, willen jou daarbij helpen.

Vraag:

Ervaar jij het woord van God als vulling van je ziel?

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil U danken dat U tot mij spreekt door de Bijbel. Ik vind de Bijbel vaak moeilijk te begrijpen en dan weet ik niet wat dit betekent. Help mij hierbij, want ik wil graag mijn ziel vullen met Uw woorden, zodat ik de zin en het doel van het leven ontdek.

Amen


In de tuin van je ziel (1.)

De ziel is ons diepste innerlijk, de plaats waar onze emoties en gevoelens verborgen liggen. Wat misschien minder bekend is, is dat we onze ziel kunnen toespreken, je zou kunnen zeggen tot de orde roepen. We hoeven dus geen willoze slachtoffers van allerlei gevoelens, maar we kunnen onze ziel als het ware terugfluiten. Luister maar:

“Wat ben je bedroef mijn ziel en onrustig in mij,

Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven

mijn God die mij ziet en redt”

(Psalm 42:12)

We kunnen luid en duidelijk tegen onze ziel zeggen: vestig je hoop op God. De hemelse tuinman van je ziel zegt: richt je op hoop! Hoop is een antigif tegen neerslachtigheid. Hoop doet je hoofd omhoogtillen. Hoop is een anker voor je ziel. Hoop helpt je bij alle turbulenties in het leven. Hoop helpt je tegen angst voor de dood. Waar kun je deze hoop vinden? Bij de God van de Bijbel die doet wat Hij belooft. Anders is het hopen op een luchtkasteel of hopen tegen beter weten in. Anders zijn het liefdevolle bemoedigingen die geen enkele vastigheid bieden. Hoop op God! Maar waarom zijn dit geen loze woorden? Jezus Christus heeft op het kruis van Golgotha de strijd gestreden en de overwinning behaald over lijden, ziekte, zonden, duisternis en dood. Dit is geschiedenis die hoop biedt voor de toekomst. Dit is geschiedenis die vastigheid biedt als je leven op losse schroeven staat. Dit is geschiedenis die je voorbij je huidige situatie naar boven doet kijken. De put kan nog zo diep zijn, maar er is een opening in de put waardoor je de hemel kunt zien. Een sprankje licht van een God die je ziet en je redt.

Vraag:

Wat voor oproep heeft jouw ziel vandaag nodig?

Gebed:

Heer Jezus, U biedt hoop in alle omstandigheden. Laat dit een houvast zijn in mijn leven in vreugde en verdriet.

Amen


In de tuin van je ziel (2.)

Onze zielen raken makkelijk verstrikt door zorgen en door alles wat op ons to-do lijst staat. We raken uitgeput door alles wat we meezeulen. Misschien is je ziel op dit moment gebroken, gekneusd of terneergedrukt. Waar kan onze ziel dan tot rust komen?

“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,

Van Hem komt mijn redding.

(Psalm 62:2)

Tot rust komen kost tijd. Loskomen van de hectiek van de dag en de zorgen van het leven lukt niet van het ene op het andere moment. Het is een traag proces dat we niet kunnen versnellen en het is in de praktijk vaak moeilijk. We willen het wel, maar nemen niet voldoende tijd dit te realiseren. Onze hemelse Tuinman weet dat. Hij ligt van bovenaf niet aan bomen en planten te trekken, zodat ze sneller groeien. Nee, hij geeft ze tijd om stevig te worden en diep te wortelen. Die tijd hebben wij ook mogelijk als we tot rust willen komen. We kunnen vandaag een stap in de goede richting zetten door de keuze te maken om je terug te trekken en tot rust te komen bij de God die op je wacht.

God heeft ook jou geschapen en Hij weet dat je de stilte en tijd met Hem nodig hebt. Het is geen overbodige luxe of verloren tijd. Het is ‘primetime’ die ervoor zorgt dat je vrij in het leven kunt staan. Bij Jezus vinden we kracht om door te gaan. Daar vinden we troost. Daar vinden we leiding op onze levensweg. Daar kunnen we laten zien wie we zijn. Daar wordt in de diepste behoefte van je hart voorzien. Daar vindt onze ziel herstel.

Vraag:

Neem jij de tijd om je ziel bij God tot rust te brengen?

Oefening:

Neem de tijd om over bovenstaande Bijbeltekst na te denken. Wat spreekt je hierin aan? Wat leert het jou over God en over jezelf? Kun je het de Psalmist nazeggen?

Gebed:

Liefdevolle Vader, dank U dat ik vandaag bij U mag komen. U kent mijn onrust en U weet dat ik daar zo moeilijk vanaf kom. Help mij tijd te nemen voor U en help mij in deze tijd U te ontmoeten.

Amen


De Doornenkroon

Bloemen en planten kunnen prachtig, liefelijk en fluweelzacht zijn. Tegelijkertijd bestaan bloemen en planten waaraan je je kunt prikken, die pijn kunnen doen en die voor veel ellende kunnen zorgen. Een voorbeeld is een doornenstruik.

“Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op Zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden…, ze sloegen hem tegen het hoofd’”

(Mattheüs 27:29-30)

Het is onmogelijk te zeggen welke stekelige plant is gebruikt voor de afschuwelijke kroon die op Jezus’ hoofd werd gezet. Sommige geleerden denken dat de soldaten doornen van de ‘sarcopoterium spinosum’  hebben gebruikt. Die struik heeft zulke scherpe dorens dat schapen en geiten er zelfs niet aan durven knagen. Deze struik groeide letterlijk voor de voeten van de soldaten, daarom is het best mogelijk dat ze deze takken hebben gevlochten en op Jezus’ hoofd hebben gezet.

Deze doornenkroon moest een gouden krans voorstellen die samen met een purperen mantel werd gedragen door vorsten. De doornenkroon was bedoeld als een karikatuur van koninklijke waardigheid, hoewel het slaan erop een uiting was van gemene wreedheid. Spottend vielen de soldaten voor Jezus op de knieën en brachten Hem de koninklijke groet. Jezus’ koningschap werd volledig belachelijk gemaakt.

Uit de Bijbel weten we dat Jezus nu zit als de Koning der Koningen aan de rechterhand van God, Zijn Vader. Dit is niet iets om mee te spotten, maar om serieus te nemen. Jezus Christus komt terug en dán zal iedereen Hem in die hoedanigheid zien.

Vraag:

Erken jij Jezus Christus nu al als Koning?

Gebed:

Heer Jezus, wat zal die bespotting U diep geraakt hebben. U droeg een doornenkroon en werd belachelijk gemaakt, maar U hebt toen de overwinning behaald over satan, demonische machten en de dood. U bent de Koning der Koningen.

Amen


I’m no longer a slave of fear

Een bekend lied met een treffende titel is “I’m no longer a slave of fear”.  Luister: https://youtu.be/f8TkUMJtK5k

I’m no longer a slave to fear (Ik ben niet langer een slaaf van angst)

I am a child of God (Ik ben een kind van God)

 De apostel Paulus schrijft aan de christenen in Rome:

“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.”

(Romeinen 8:14-16)

Op het moment dat jij je aan God overgeeft, je zonden belijdt en tot bekering komt, ontvang je de heilige Geest en word je een kind van God. De heilige Geest wil je vervolgens helpen te voorkomen dat je als slaaf in angst of onzekerheid leeft. Dit heeft in eerste instantie betrekking op de toekomst; je hoeft niet bang te zijn voor Gods oordeel. Je bent gereinigd door Jezus’ bloed dat Hij vergoten heeft op het kruis van Golgotha. Je bent nu al bevorderd tot kind van God en tussen je hemelse Vader en jou hoort geen sprake te zijn van angst, maar van liefde.

In tweede instantie mogen we dit ook betrekken op ons dagelijks leven waarin angst bewust en onbewust een belangrijke rol speelt. Angst om te falen. Angst voor de mening van anderen. Angst voor afwijzing. Angst voor de dood. Angst voor de toekomst. Angst voor confrontatie… Dit lied zegt kort en krachtig: jij bent een kind van God en daar hoort angst niet bij. God wil je bevrijden uit je angsten door je te omringen met Zijn liefde. Gods liefde drijft de angst uit.

Vraag:

Hoe ga jij om met angsten in je leven?

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, ik wil U danken dat ik Uw kind ben geworden. U kent mijn angsten, onzekerheden en zorgen. Bevrijd mij hiervan, zodat ik frank en vrij in het leven kan staan.

Amen


Oren om te luisteren

Bert zegt: ‘Ernie, je hebt een banaan in je oren!’ Ernie antwoordt: ‘Wat zeg je Bert, ik kan je niet horen?’ Bert weer: ‘Haal die banaan uit je oren!’ Ernie lachend: ‘Sorry Bert, ik kan je niet horen, want ik heb een banaan in mijn oren!’…

Tijdens zijn leven hier op aarde sluit Jezus Zijn onderwijs regelmatig af met de woorden:

“Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!”

(Marcus 4:9)

‘Wie oren heeft’, dat wil zeggen iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond, taal of natie. Jezus roept iedereen op niet alleen te horen, maar ook goed te luisteren. Luisteren met je hart, zodat je de woorden gaat begrijpen en vanuit die woorden gaat leven.

Door de bezigheden in ons dagelijks leven gaat datgene wat we horen vaak het ene oor in en het andere oor weer uit. Dat geldt ook voor het lezen van de Bijbel. ‘Dit vers leg ik naast mij neer…’, ‘Die Bijbeltekst spreekt mij niet aan…’ ‘Dit is een boodschap voor die en die…’ ‘Hierover heb ik een vaststaande mening…’ ‘Deze inhoud bevalt mij niet…’ en ‘Ik weet al lang wat dit betekent…’ Luisteren we dan nog écht? 

De woorden van God uit de Bijbel zijn levend. Iedere keer weer! God wil dat we openstaan door écht te luisteren en opnieuw te verstaan. Er bestaat een verschil tussen horen en daadwerkelijk luisteren met een verwachting er iets van te leren. Laten we gaan luisteren met een verwachting: ‘Heer, wat betekent dit voor mij?’

Vraag:

Hoor je de woorden van God met je oren of ben je ook bereid écht te luisteren en tot je te nemen wat God zegt?

Gebed:

Heer Jezus, ik erken dat ik vaak niet goed naar U luister en voorbijga aan datgene wat U mij wilt zeggen. Vergeef mij en help mij door de heilige Geest dat Uw woorden mijn hart en leven raken.

Amen


De hand van God

Misschien ken je wel meer Hebreeuws dan je in eerste instantie denkt! Een voorbeeld is: ‘dat heeft hij zojuist gejat!’ Letterlijk betekent dit ‘met de hand wegnemen’. Het Hebreeuwse woord ‘jad’, dat vertaald wordt met ‘hand’, komen we meer dan 1600 keer in de Bijbel tegen. In veel Bijbelteksten staat de hand vaak symbool voor macht. Laten we verder kennismaken met Gods Vaderhand:

  1. Gods hand is een scheppende hand: “De Hemelen vertellen Gods eer, en het uitspanspel verkondigt het werk van Zijn handen.” (Psalm 19:2)
  2. Gods hand is een sterke hand: “Uw arm verricht heldendaden, krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm.” (Psalm 89:14)
  3. Gods hand is een leidende hand die leiding wil geven aan ons leven: “Ik heb Israël bij de hand genomen om hen uit Egypte weg te leiden.” (Jeremia 32:32)
  4. Gods hand is een gulle hand: “Gul is Uw hand geopend, U vervult het verlangen van alles wat leeft.” (Psalm 145:16)
  5. Gods hand is ook een harde hand: “Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!” (Hebreeën 10:31). Dit geldt voor mensen die God niet willen kennen en niet van bekering willen weten.
  6. Gods hand is een beschermende hand: “Hij hield mij verborgen in de schaduw van Zijn hand.” (Jesaja 49:2)

Vraag:

 Welke hand van God spreekt jou vandaag aan?

Gebed:

 Vader in de hemel, U bent een grote Almachtige God die niets uit de hand loopt. Ik wil aan Uw hand door het leven geven gaan, want ik heb Uw bescherming, kracht en leiding zo hard nodig.

Amen


Vliegen als een arend

De arend spreekt van macht. Het is een grote roofvogel met vleugels die een spanwijdte van twee meter kan hebben. Mozes gebruikt in Deuteronomium 32 het mooie beeld van de deze machtige vogel:

“Zoals een arend zijn nest opwekt

Boven zijn jongen zweeft,

Zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken

Zo heeft de Heer zijn volk geleid.”

(Deuteronomium 32:11-12)

Hier vinden we een arend die hoog op een rots een nest heeft. Ze voedt haar jongen tot ze sterk genoeg zijn. Na twee tot drie maanden wordt het tijd dat ze uitvliegen. De arend schudt dat nest eens flink door elkaar en geeft daarmee aan dat het tijd wordt voor haar jongen om te vliegen. Dat is voor een jonge arend behoorlijk spannend. Wat onhandig fladderen ze weg. Als de arend ziet dat het jong het niet redt om te vliegen, dan zweeft zij onder het jong en vangt het op haar rug. Daarna vliegt ze weer omhoog en laat de kleine weer vallen net zolang totdat de jonge arend zelf kan vliegen.

God wil ons dragen zoals op vleugels van een arend. Wij moeten ook nieuwe stappen zetten die spannend zijn. Wij krijgen ook te maken met krachtige winden die ons door elkaar schudden. Wij kunnen ook vallen en struikelen. Dit overkomt ons allemaal. Maar, Gods kracht wil ons helpen er bovenop te komen. Hij wil ons opvangen als we niet meer kunnen, als de moed ons ontbreekt of als we het niet meer zien zitten. We kunnen boven de situatie uitstijgen door op God te vertrouwen, die je opvangt, nieuwe kracht geeft en je tot rust brengt. God waakt over je en Hij wil je dragen door alles heen.

Vraag:

Wanneer was de laatste keer dat God je heeft opgevangen?

Gebed:

Liefdevolle God en Vader, U kent mijn situatie en weet welke nieuwe stappen ik moet maken en dat vind ik spannend. Vang mij op als ik dreig te vallen en geef mij Uw benodigde kracht.

Amen


De herder zoekt zijn schaap

Het meest voorkomende dier dat we in de Bijbel vinden, is het schaap. Gezegd wordt dat het 275 keer voorkomt. De Bijbel vergelijkt ons vaak met schapen. Luister maar naar de volgende gelijkenis van Jezus:

“Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

(Lukas 15:4-7)

In dit gedeelte zien we het herdershart van God en de beroerde situatie van een verdwaald schaap. Gods hart gaat uit naar dit schaap. Hij gaat het achterna en zoekt het op. Hoe zwaar de weg ook is, hoelang het ook duurt, hoe duister en glibberig het pad ook is. De Heer Jezus gaat door totdat Hij het schaap gevonden heeft. Zo is Jezus ook op zoek naar jou. Zijn hart gaat op dezelfde manier naar jou uit.

Misschien ben jij nu verdwaald. Je bent vastgelopen in je leven en je weet niet meer waarheen. Je gezondheid laat je in de steek en hoe moet je nu verder? Je zekerheden zijn weggevallen en je hebt geen houvast meer. Mensen hebben je in de steek gelaten. Ook in religieus opzicht kun je verdwalen: de onderlinge religieus verschillen behoorlijk en ze kunnen niet allemaal tegelijkertijd waar zijn. Welke ‘god’ is de echte?

De Heer Jezus is naar jou op zoek. Hij wil je bevrijden uit jouw verdwaalde situatie. Hij legt jou op Zijn schouders, zodat je niet zelf hoeft te lopen, zodat je tot rust kunt komen, zodat je herstel kunt vinden.

De vraag is:

Wil jij je door Jezus Christus laten vinden?

Het gevolg is:

Vreugde!

Vreugde in de hemel, op aarde én in jouw hart! 

Gebed:

Heer Jezus, het leven is vaak ingewikkeld en soms weet ik niet meer welke kant ik op moet gaan. Mijn pogingen in eigen kracht kosten veel energie en ik ben moe. Ik wil mij door U laten vinden, hier ben ik.

Amen


Een geknakt riet

Waarmee kun je iemand of iets vergelijken dat heel zwak is? De Bijbel vergelijkt het met een geknakt riet. Van riet kun je geen enkele steun verwachten en van geknakt riet dat ook nog eens half gebroken is, nog minder. Zwakker dan dit geeft het niet.

Riet is een plant met een holle stengel die in de tijd van de Bijbel overvloedig groeide in drassig land. Het is een plant die niet meteen in het oog springt.

Toen Jezus onderweg was naar het kruis werd hij bespot en kreeg hij een holle rietstok in zijn hand in plaats van een scepter:

“Ze vlochten een kroon van doornentakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden.”

(Mattheüs 27:29)

Mooie koning, die de soldaten zagen met een rietstok en een doornenkroon. Hoewel Hij werd bespot, onderging hij dat geduldig en bad aan het kruis: ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat ze doen!’ Zijn oneindige mildheid werd al in het Oude Testament voorspeld door Jesaja:

“Het geknakte riet breekt hij niet af,

De kwijnende vlam zal hij niet doven.”

(Jesaja 42:3)

Mensen die lijken op een geknakt riet, die worden door Jezus met liefde behandeld. We zien dit vervult in het leven van Jezus; Hij ontfermt zich over wat zwak is. Hij roept degene die vermoeid en belast zijn tot zich. Hij eet met mensen waar anderen met een boog omheen lopen. Hij geneest zieken…

Jezus Christus, de Zoon van God, degene die aan het kruis werd genageld en bespot, wil zich ook over jou ontfermen. Juist als je zwak bent, juist als je het zelf niet meer kunt en juist op die momenten dat jouw mogelijkheden zijn uitgeput.

Vraag:

Durf jij je zwakte toe te geven?

Gebed:

Heer Jezus, U bent zwak geworden om mij te omringen met Uw kracht. Dank U wel dat U naar mij omziet, want ik heb Uw hulp vandaag weer hard nodig.

Amen


Nieuwsgierig

Wat doe je als je nieuwsgierig bent, maar drommen mensen je in de weg staan alles goed te zien? De kleine Zacheüs bedacht zich niet lang; hij klom in een wilde vijgenboom. Hoewel een vijgenboom enorm hoog kan worden, heeft hij ook laaghangende takken. Het is daarom niet zo vreemd dat Zacheüs zo makkelijk in deze boom kon klimmen:

“En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om Jezus te zien, want Hij zou daar voorbijkomen.”

(Lucas 19:4)

Daar zat Zacheüs te wachten totdat Jezus voorbijkwam. Nieuwsgierig. Afwachtend. In ieder geval kon hij veilig verscholen tussen de bladeren Jezus bekijken om vervolgens in alle rust zijn eigen conclusies trekken. Maar dan gebeurt iets wat Zacheüs niet verwacht:

“Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’

(Lucas 19:5)

In plaats van veilig en van een afstandje Jezus te bekijken, blijft Jezus staan en kijkt Hij nu naar hem! Jezus noemt hem bij zijn naam en nodigt zichzelf uit. Zacheüs weet niet hoe vlug hij uit de boom moet klimmen en ontvangt Jezus vol vreugde in zijn huis en in zijn leven. Hierdoor komt het leven van Zacheüs volledig op zijn kop te staan.

Ook jij kunt Jezus op een afstandje bekijken, over Hem lezen, naar de kerk gaan, tot Hem bidden en Hem een interessant persoon vinden. Maar Jezus blijft nu bij jou stilstaan en kijkt naar jou. Hij zoekt je op, confronteert je met wie jezelf bent en plaatst jou voor een keuze. Jezus kijkt je aan. Het is aan jou de keus in de boom op een afstand te blijven zitten of je huis en leven voor hem te openen.

De vraag is: wat doe jij?

Gebed:

Heer Jezus, hoe bijzonder is het dat Uw oog op mij valt, dat U mij ziet en dat U aandacht heeft voor mij. Ik wil U niet op een afstand houden, maar ik nodig U uit in mijn hele hart en leven.

Amen


Zorgen, wie kent ze niet?

Ben jij ook zo goed om ze mee naar bed te nemen en dat ze gedurende de nacht alsmaar groter en groter worden? Met een suf hoofd word je wakker en ga je de dag in. Verspilde energie is het resultaat, want verder ben je er niets mee opgeschoten. Jezus zegt:

“Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.”

(Mattheüs 6:27-29)

Het is niet zo moeilijk om je voor te stellen hoe Jezus naar de velden om zich heen wees toen Hij tegen zijn luisteraars zei: ‘Kijk naar de lelies…’. Alle veldbloemen werden in die tijd leliën genoemd. Het is een verzamelnaam voor verschillende bloemsoorten dit tot hetzelfde geslacht behoren en waarvan hun schoonheid spreekwoordelijk is.

De boodschap die Jezus ons hier vertelt is duidelijk. Als God voor de lelies zorgt en hen in schoonheid kleedt, hoeveel te meer zal Hij dan voor Zijn kinderen zorgen. Dit wordt nog eens versterkt doordat leliën niet werken en ook niet weven. Hiermee wordt bedoeld dat ze geen mannen- en geen vrouwenwerk verrichten. Ze dragen zelf helemaal niets bij, het overkomt hen. Wij mogen in ons hart laten doordringen dat de zorg waarmee onze hemelse Vader ons omringt, nog heerlijker en zekerder is.

Vraag:

God zorgt voor je, merk je dat ook in je dagelijkse leven?

Gebed:

Liefdevolle Vader in de hemel, U weet dat ik mij zó druk en bezorgd kan maken over veel dingen. Help mij om deze zorgen bij U te brengen en ze daar te laten. Laat steeds dieper tot mij doordringen dat U bij mij bent.

Amen