Missie en visie

Missie

De Sjoelplaats is een christelijke geloofsgemeenschap die op een laagdrempelige manier het goede nieuws dat in Jezus Christus te vinden is deelt met (religieus zoekende) Limburgers, waardoor herstel naar geest, ziel en lichaam mogelijk is, waarbij rekening wordt gehouden met de Limburgse cultuur.

Visie

Wij zijn een warme, open en betrokken gemeenschap, voortkomend uit de Limburgse samenleving, die het heil dat in Jezus Christus te vinden is in woord en daad deelt, waardoor Limburgers ontdekken wie God is en dat ze zelf waardevol zijn.

Kernwaarden

Laagdrempelig
Gastvrij
In navolging van Jezus in woord en gedrag
Liefdevolle betrokkenheid bij Limburgers
Passend onderwijs vanuit de bijbel
Eenvoudig
Het goede nieuws van Jezus Christus centraal

Bijbelse uitgangspunten:

Wij geloven in God, de Schepper van hemel en aarde. Hij is de drie-enige God, bestaande uit de Vader, Zoon en Heilige Geest.
Jezus Christus is de Zoon van God en is de enige middelaar tussen God en mensen. Door Zijn sterven aan het kruis kunnen zonden vergeven worden en is verzoening met God mogelijk. Vanuit deze herstelde relatie willen we Jezus volgen.
De Heilige Geest overtuigt van zonden en zorgt voor geloof en groei in Jezus Christus. Door geloof woont de Heilige Geest in ons, die ons wil vervullen, toerusten en bekrachtigen voor het dienen van God en in alle levensomstandigheden.
De Bijbel is het gezaghebbende Woord van God en maatstaf voor geloof en leven. Het is betrouwbaar en bevat Gods waarheid.
Redding is te vinden in Jezus Christus doordat Hij de zonden gedragen heeft op het kruis van Golgotha. Door vergeving te vragen, te bekeren en te vertrouwen op Hem, wordt Gods redding en het eeuwige leven ontvangen.
De doop is een uiting van persoonlijk geloof en van de keuze voor het volgen van Jezus. De doop vindt plaats door onderdompeling.
God wil dat we een verschil maken in het leven van anderen. Hij heeft ons uniek gemaakt en wil iedereen gebruiken.