Reacties van deelnemers van de Apha-cursus:

Door de Alpha ben ik dichter bij God gekomen. – Lientje

Het heeft mijn manier van leven bekrachtigd, dat dit heel goed aansluit bij de Alpha-cursus. – Marijke

Super zinvolle ervaring. – Elly

Ik heb de Alpha-cursus als héél erg positief ervaren. – Anita

De Alpha-cursus heb ik als zeer geweldig en fantastisch ervaren. – Elly