De Doopcursus

 

 

Deze cursus begint op dinsdagavond 2 mei om 19:30 uur en zal op vier achtereenvolgende dinsdagavonden plaatsvinden: 2, 9, 16 en 23 mei 2023 

Voor meer informatie of vragen vul het formulier in 

De doopcursus

In bijna alle kerken wordt een plaats ingeruimd voor de doop. Maar waarom is de doop zo belangrijk? En wat betekent de doop eigenlijk? Dat zijn vragen waarop we tijdens deze doopcursus een antwoord gaan zoeken vanuit de Bijbel.

In de Bijbel geeft Jezus Christus aan Zijn leerlingen de opdracht om te dopen: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” (Matteüs 28:19). De doop is dus voor Jezus belangrijk!

Maar waarom dopen? Door de doop word je innerlijk geloof zichtbaar en bevestig je uiterlijk dat je Jezus navolgt. Het is een bevestiging dat je een leerling van Jezus wilt zijn!

Thema’s die hiermee verbonden zijn komen tijdens deze cursus aan bod: vrede met God, de betekenis van de doop, geestelijke groei, de Heilige Geest en de kerk.

Deze cursus is voor iedereen die zich wil oriënteren om zich te laten dopen of die belangstelling heeft in dit onderwerp. Het is een interactieve cursus, dus kom gerust met je vragen. Daarnaast ontvang je een cursus map zodat je het onderwijs in alle rust nog eens kunt doornemen.

Aanmelden of meer weten?

5 + 14 =