Leven door de Geest

Cursus

Deze cursus is inmiddels afgerond. Houd de website in de gaten wanneer deze cursus weer van start gaat!

 Leven door de Geest

Over het onderwerp de Heilige Geest bestaat veel onwetendheid, vandaar dat dit belangrijke thema op deze cursus wordt uitgewerkt. De Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden met Jezus Christus en God de Vader. Vandaar dat gesproken wordt over de “drie-eenheid” van deze drie Personen. Toch is de Heilige Geest veelal het moeilijkste om een voorstelling van te maken. Daarom wordt tijdens deze cursus vanuit de Bijbel nagegaan Wie de Heilige Geest is, wat Hij doet en wat dat betekent voor ons vandaag.

Thema’s die aan de orde komen zijn: de Persoon van de Heilige Geest, het ontvangen van de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest, beelden en de vervulling met Gods Geest, blokkades en de gaven en vruchten van de Heilige Geest.

Bij deze cursus gaat het niet alleen om studie en praten over de Geest, maar om Hem te begrijpen, zijn gaven te ontdekken en de overweldigende kracht van God te ervaren.

Dus meld je aan, kom en ontdek zelf wat de Heilige Geest in jouw leven wil doen!

Aanmelden of meer weten?