Een impressie van de stiltewandeling op 1 juli 2017

Op een regenachtige zaterdagmorgen zijn we bij elkaar gekomen voor een stiltewandeling van de Sjoelplaats. Nadat we gezellig hadden bijgepraat, besloten we om ondanks de regen, toch te gaan wandelen. We vertrokken in stilte, ieder met zijn eigen gedachten en gevoelens en met open ogen en oren voor wat we in de natuur konden ontdekken en wat God ons wellicht wilde vertellen.

Na een kwartier stopten we en las Jacqueline een stukje voor. Hierbij werd gevraagd om je heen te kijken of je in de natuur iets kon ontdekken, wat voor jou een beeld was van wat je gedachten bezig hield met betrekking tot het verleden.

Mijn oog viel meteen op onderstaande boom. Voor mij vertegenwoordigde deze een beeld van mijn leven.

De boom bestaat uit twee delen, een deel is afgestorven en voor mij betekent dat het overlijden van mijn man, op die dag precies 1 jaar geleden.

Maar ook een beeld van hoop, want het tweede deel gaat naar rechts, het groeit toch langzaam naar boven. Voor mij een teken dat mijn leven verder gaat, in een moeilijker tempo, maar toch…

Beetje bij beetje naar boven groeiend en uiteindelijk recht naar boven.

We liepen weer in stilte verder en na een tijdje werd ik bij het heden bepaald. Ik zag een weg die uit een dicht bos kwam en een modderpad werd.

Voor mij was het dichte bos het volle leven dat ik heb gehad, terwijl het in het heden  “aanmodderen” is…

Bij de volgende halteplaats werden we bij de toekomst bepaald. Voor mij zag ik een lege vlakte. Door het overlijden van mijn man was de toekomst die ik voor ogen had, weg.

Maar ik zag nog meer: rechts zag ik een weg

Een weg die eerst naar beneden liep, door een dal, maar verderop weer bergop gaat.

Voor mij het teken: Al ga je door een dal, je komt er weer bovenop…!

In de stilte en in de natuur had God duidelijk tot mij gesproken….

Het was ook heel bijzonder om achteraf de ervaringen van anderen te horen tijdens het gezellig uurtje koffiedrinken na deze wandeling.

Voor mij was het een heel waardevolle morgen die ik niet graag had willen missen!

Miep