Vrede op aarde

Op het moment kent onze wereld 39 oorlogen en conflicten. De oorlog in Syrië krijgt momenteel de meeste aandacht. En dat is niet voor niks, want de gevolgen zijn verstrekkend. Het humanitaire drama heeft inmiddels geleid tot meer dan een kwart miljoen dodelijke slachtoffers en elf miljoen vluchtelingen, verspreid over Syrië, de omliggende landen en tot in Europa.

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht,

Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.

Vrede in Europa

De spanningen in Europa lopen op en de onvrede neemt toe. De Brexit is een feit en de kloof tussen arme en rijke Eurolanden wordt groter. Daarnaast zijn terroristische groeperingen actief en voelen Europese burgers zich niet meer veilig; denk aan de aanslagen in Berlijn, Parijs, Nice en Brussel. Levens zijn hierdoor voorgoed veranderd.

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht,

Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.

Vrede in je omgeving

Geweld in de privésfeer is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Denk aan ex-partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Elke maand sterft in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. Huiselijke omstandigheden, daar waar het eigenlijk het veiligst zou moeten zijn…

Geef ons vrede, schijn in de donkere nacht,

Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.

Vrede in je hart

Pijn wordt ervaren, omdat relaties verbroken zijn en mensen je hebben verlaten.

Diep verdriet wordt gevoeld, want iemand uit je directe omgeving heb je verloren.

Je bent teleurgesteld in woorden en daden van mensen, waardoor je beschadigd bent.

Boosheid is aanwezig, aangezien je onrechtvaardig behandeld wordt.

Frustratie beheerst je, omdat niemand je begrijpt.

Je bent bang om gekwetst te worden, want dat is al zo vaak gebeurd.

De vrede in het leven is vaak ver te zoeken…

Daarom was de komst van Jezus nodig; om jou vrede te geven.

Hij geeft vrede, schijnt in de donkere nacht

Hij geeft vrede, waar iedereen op wacht