Annie, een bezoekster van de bijeenkomst “hartverwarmend” schreef per e-mail het volgende:

“Het was prachtig. Het heeft mijn hart verwarmd. De uitleg, de lezingen en vooral de sfeer en de muziek was prachtig! Hartelijk dank voor alles!”

De barmhartige Samaritaan van Vincent van Gogh

De barmhartige Samaritaan van Vincent van Gogh

 

Barmhartig is een woord dat we niet vaak meer gebruiken. Je hoort er het woord ‘hart’ in. ‘Barmhartig zijn’ wil zeggen dat je met je hart meevoelt en daar in woord en daad iets mee doet, zoals steun bieden, helpen, bewogenheid tonen, maar ook liefde en vergeving schenken. Door barmhartigheid wordt het hart warm.

In het schilderij “De barmhartige Samaritaan” van Vincent van Gogh wordt dit ook zichtbaar. Je ziet een man die op een ezel wordt getild. Hij steunt in een verkrampte houding op zijn barmhartige helper en richt met een vertrokken gezicht zijn hoofd omhoog. Blijkbaar is hij gewond, want hij draagt een doek om zijn hoofd. De ezel staat geduldig het gewicht op te vangen en verplaatst intussen een voorpoot om zijn evenwicht te bewaren. De barmhartige helper doet alle moeite de verwonde man op de ezel te hijsen.

De daders van het geweldsdelict zijn allang verdwenen. Links op het schilderij lopen twee figuren weg: onopvallend, ze willen in dit drama vooral afwezig zijn. Ze laten de man liggen en doen of ze zijn geroep niet horen…

De barmhartige Samaritaan staat symbool voor iemand die zich bekommert om zijn medemens. Hij trotseert de hete zon, stapt van zijn ezel af en buigt zich over een onbekende gewonde heen om de wonden te verzorgen. De kist, waar de olie en wijn zijn uitgehaald, staat immers open.

De barmhartige Samaritaan staat symbool voor Jezus Christus, die ook jouw wonden, pijn, verdriet en moeilijkheden wil verzorgen met Zijn liefde, vergeving en troost. Als je dát in je leven gaat ervaren, dan wordt je hart warm!