Groot, Groter, Grootst!

Op vrijdagavond 14 oktober 2016 vond de bezinningsavond plaats met het thema “Groot, Groter, Grootst!”. Tijdens deze avond ontdekten we dat we een grote God hebben die ook ons ziet als grootheden!

Achteraf zei een bezoeker het volgende:

“Het verhaal van Jezus wordt begrijpelijk gebracht in deze tijd. Mensen kunnen er wat mee doen. Ik hoor wel eens dingen waar ik niet meer bij stil stond. Daar ga ik weer over nadenken en neem het mee naar huis.”

Wim

Muziek speelt op deze avonden een grote rol; luister naar een bekende melodie met een aangepaste tekst!

 

De ontzagwekkende grootheid van de God van de Bijbel is voor ons beperkte menselijke verstand niet te bevatten. Toch kunnen we deze God leren kennen:

1. Door de schepping: in de veelzijdigheid, veelkleurigheid en gecompliceerdheid van de natuur zien we dat een grote God een geweldige schepping heeft voortgebracht.

2. Door de mensen die naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Met andere woorden: mensen lijken op God. Ze zijn niet God, maar hebben eigenschappen die God ook heeft; onderlinge liefde, communiceren op een hoog niveau, creëren, besturen en functioneren als een persoon. God erkennen als Schepper betekent ook dat God jou heeft gewild, dat jij belangrijk en waardevol voor Hem bent. Ja, jij bent ook een grootheid!

3. Door te kijken naar Jezus leer je God het beste kennen. God houdt van je en dat wordt zichtbaar in zijn Zoon Jezus Christus. Hij is naar deze harde en wrede wereld gekomen en heeft de heerlijkheid van de hemel achter zich gelaten. In zijn leven wordt zichtbaar dat Hij mensen liefheeft; ook zij die in de ogen van de wereld niet belangrijk zijn. Maar met name in Zijn sterven heeft Hij zijn liefde voor jou en mij getoond; Hij is gestorven om ons terug te brengen bij God. Door het kruis is vergeving mogelijk van al onze fouten en wordt onze relatie met God hersteld. Jezus bevestigt dat jij en ik kostbaar en waardevol zijn!